ORD – informacje

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci mający skierowanie od lekarza: neurologa, ortopedy, chirurga, neonatologa, reumatologa lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje program Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego poddawane są dzieci z następującymi zaburzeniami:

 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego i innych układów,
 • choroby metaboliczne układu nerwowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychoruchowej),
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny (o ustalonej lub bez ustalonej etiologii).

 

Usługi proponowane w ramach programu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

 • porady lekarskie (specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej)
 • rehabilitacja wieloprofilowa (w tym metody Vojty, NDT, PNF, terapia manualna, SI, kinesiotaping, instruktaże dla rodziców przeznaczone do rehabilitacji w warunkach domowych, neuromobilizacja, diagnostyka wygaszania odruchów wczesnoniemowlęcych, terapia ręki)
 • fizykoterapia, w tym galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, laseroterapia, magnetoterapia, kąpiel perełkowa, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, solux, lampa UV, masaż klasyczny, masaż Shantala (dotyk i ciepło – przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci do 1 roku życia)
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • badania, porady i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • badania, porady i terapia psychologiczna
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia pedagogiczno-logorytmiczne
 • wsparcie rodziny dziecka poprzez terapię rodzinną z psychologiem.
 • Biofedback
 • Muzykoterapia
 • Terapia Craniosakralna ( czaszkowo-krzyżowa)
 • Terapia Zajęciowa
 • Muzykoterapia