ORD – Terapie

 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Hydroterapia
 • Masaż
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia Craniosakralna
 • Muzykoterapia
 • Terapia Zajęciowa
 • Biofeedback
 • Pedagogiczna
 • Psychologiczna
 • Logopedyczna