Terapia Zajęciowa

Terapia zajęciowa – czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych. Mają one na celu przywrócenie dziecku sprawności psychicznej i fizycznej. Terapia oddziaływuje leczniczo na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną lub wpływa tylko miejscowo na określony mięsień lub kończynę.

Podczas zajęć z terapii wykorzystywane są różne formy:

  • Ergoterapia – terapia poprzez pracę, polega na wykonywaniu czynności manualnych
  • Arteterapia – terapia poprzez sztukę ( muzykę, książki, teatr, taniec)
  • Socjoterapia – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych
  • Kinezyterapia – terapia poprzez ruch ( gimnastyka, gry zespołowe, taniec)
  • Zajęcia relaksacyjne – terapia wykorzystująca techniki relaksacyjne. Jej celem jest obniżenie napięcia nerwowego, złagodzenie objawów stresu.