Biofeedback

EEG Biofeedback, to nowoczesna metoda umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Stosując EEG Biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Stwarza to duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychosomatycznych, psychiatrycznych. Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów tego procesu.

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Zasada działania EEG Biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg akcji na planszy stymulacyjnej wyłącznie poprzez swoje myśli.

Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by zastymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.
Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w terapii dzieci.

 • Bulimia
 • Bezdech
 • Ból przewlekły
 • Nerwice
 • Jąkanie
 • Niepokój psychoruchowy
 • Parkinsonizm
 • Padaczka
 • Uzależnienia
 • Problemy szkolne u dzieci
 • Uszkodzenia pourazowe mózgu
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaburzenia mowy
 • Zaburzona samoocena

Warunki zalecane w trakcie wykonywania treningów:

 1. Pomieszczenie powinno być możliwie wyciszone i zacienione.
 2. Nie zaleca się wykonywania badań w pomieszczeniu z podłogą z tworzyw sztucznych (PCV, wykładziny sztuczne).
 3. Niewskazane jest stosowanie w trakcie badań oświetlenia lamp typu „świetlówka”.
 4. Pacjent powinien znajdować się ok. 1,5 m od monitora.
 5. Fotel dla pacjenta powinien być stabilny (brak możliwości „huśtania się”), z zagłówkiem, pozwalający uzyskać komfortową pozycję rozluźniającą mięśnie.
 6. W pomieszczeniu podczas treningu EEG Biofeedback może przebywać jedynie terapeuta oraz pacjent (z opiekunem w przypadku prowadzenia treningów z dziećmi znacznie uszkodzonymi)