Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usuwanie wszelkich zaburzeń komunikacji językowej, zarówno ustnej, jak i pisemnej.

Zaburzenia w których wskazana jest terapia logopedyczna to m.in.:

 • opóźnienie rozwoju mowy
 • zaburzenia artykulacji (nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek)
 • dysleksja, dysgrafia
 • upośledzenie umysłowe
 • Autyzm wczesnodziecięcy
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Zespół Downa
 • niepłynność mowy.

Zajęcia logopedyczne obejmują diagnozę i terapię takich funkcji jak np.:

 • oddychanie
 • odgryzanie, żucie, połykanie
 • budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego
 • rozumienie mowy
 • artykulację poszczególnych głosek
 • tworzenie dłuższych wypowiedzi, komunikowania się z innymi osobami
 • kinestezję artykulacyjną
 • analiza i synteza słuchowa
 • słuch fonematyczny
 • czytanie i pisanie

Czas i efekty terapii zależą od rodzaju i przyczyny zaburzenia lub wady. Najważniejszy w procesie terapii jest wymóg systematycznej pracy, również w domu, dlatego tak ważne jest wykonywanie systematycznych ćwiczeń z dzieckiem.